Uzemljenje transformatora za razdvajanje

Mnoge se ¾ene pitaju hoæe li se kupiti rezaè. Sve ovisi o tome hoæe li biti prihvaæeno. Ako rezaè misli da postoji samo s novom opremom koja ukra¹ava kuhinjski pult, trebali biste ga prestati kupovati. U sluèaju kada cijenimo udobnost i provodimo puno vremena u kuhinji, pripremamo ruèkove i deserte, onda postoji pravi put!

Rezaè je èista alternativa prosjeènom no¾u. Zahvaljujuæi tome, isjeèemo kruh na istoj debljini dijela u samo nekoliko sekundi. Isto vrijedi i za hladno meso i sireve - lako i dobro, a prije svega estetski. To obièno nije ispravno, jer u borbu ulazi samo daska za rezanje i no¾.

https://farin-dr.eu/hr/

Najva¾nije toèkeNajva¾niji faktori rezaèa su rotirajuæi no¾ s moguæno¹æu pode¹avanja debljine rezanja, dodavaèa i tijela. No¾evi mogu biti osjetljivi ili nazubljeni. Ovi brojevi su savr¹eno oblikovani za rezanje sira i hladnog mesa, dok su nazubljeni univerzalni. U idealnom sluèaju, kada su o¹trice napravljene od kaljenog, jer su vi¹e izdr¾ljive. Ako tra¾ite tijelo za rezanje, mo¾emo uzeti one izraðene od specifiènog nehrðajuæeg ili titanova, ili plastiène - plastika je dovoljna za kuænu uporabu. Ovo vrijedi za hranitelj. Da èesto koristimo ureðaj, hajde da odaberemo jedan èelik, a plastièna posuda æe raditi za ljude koji æe rezati hranu rjeðe. Takoðer morate obratiti pa¾nju na to da li je potiskivaè dobio potiskivaè - bez njega, mi smo izlo¾eni, ali ne na nekoliko preciznih rezanja, a prije svega na gubitku prstiju.

Uz osnovnu opremu, proizvoðaèi èesto poèinju skupljati i druge zanimljive gadgete. Jedna od njih je pladanj za narezane kri¹ke - zahvaljujuæi tome rezanje prestaje higijenski, a usput i malo èi¹æenja. Jo¹ jedan zanimljiv dodatak je o¹trica za no¾eve ili kutija za spremanje kabela.

Je li rezaè va¾an?To je obièno 150-400 zlota za takve svrhe. Tr¾i¹te takoðer ima ugraðene rezaèe, a njihova vrijednost varira izmeðu 500 i 1500 PLN. Napredni ureðaji, uglavnom namijenjeni tvrtkama i ugostiteljskim objektima, brzo su veliki tro¹ak u rasponu od 2000-5000 PLN. Meðutim, oni se brzo isplaæuju kada ih pretvorimo u spremljeno radno vrijeme.