Svinjski kotlet sa ljivama

Tajna idealnog svinjskog kotleta ili govedine je njegova pravilna struktura. To dokazuje da je za dobivanje tijela ne samo korisno u stilu, i, shodno tome, krhke, soène i pripremljene, morate uzeti pravu debljinu, ili mo¾da èak - ravnost.

Kupnja stroja za mljevenje tijela nije neophodna u normalnom kuæanstvu, u kojem se meso za odreske treba degenerirati jednom u nekoliko dana, nakon svega, to je nu¾na kupnja za gastronomske teme u kojima se svakodnevno proizvode mnogi komadi mesa za kotlete.

Èarobnjakov helikopter dizajniran je za gnjeèenje mesa u savr¹eno ravne, ravnomjerno zgnjeèene kotlete. Zahvaljujuæi tome, kotlet pune velièine se zgu¾va do iste debljine, ¹to je iznimno va¾no za zaèinjavanje i pr¾enje svinjskih kotleta. U restoranima u kojima se poslu¾uje mnogo svinjskih kotleta ili u delikatesnim poduzeæima, gdje se gotovi svinjski kotleti pripremaju u odreðenom dijelu svakog dana, helikopter je nu¾na kupnja. Ovo je dobra investicija, jer zahvaljujuæi ovom elektriènom posuðu ne morate anga¾irati zaposlenika za pranje kotleta. Dovoljno je staviti komad tijela u znaèajan polo¾aj ureðaja i nakon nekoliko sekundi ga temeljito razbiti.

U gastronomiji se vrlo èesto koriste elektrièni ureðaji koji ubrzavaju proces pripreme jela zahvaljujuæi njihovoj kratkoj i uèinkovitoj obradi i fragmentaciji. Ne mo¾e se prikriti da pri izradi kotleta najvi¹e vremena nije za pr¾enje, peèenje ili kuhanje, veæ za pripremu tijela za pr¾enje. Kada su kotleti napravljeni dovoljno, trebali biste koristiti ureðaj posebno osmi¹ljen kako bi nam pomogao da radimo i ubrzali cijeli proces stvaranja hrane za na¹u udobnost.