Slicer aurea

Kupus pripada piæima najèe¹æeg povræa. Ima brojne prehrambene vrijednosti i imunizira tijelo, kao ¹to su: vitamini B, vitamin C, A, E, K. Kao i kalcij, kalij, magnezij, folna kiselina. Zato se isplati za kupus kupusa koji æe vam pomoæi pripremiti jela. Rezaèica kupusa postiæi æe bliski izgled za rezanje kupusa, koji æe se koristiti za izradu raznih vrsta salata i salata, kao i vruæa jela.

Rezanac je obvezatan prilikom izrade velike kolièine kupusa za zakiseljavanje. Uklonjeni i isjeckani kupus organizira se u prikladnoj posudi, npr. Baèvi. Njegovi pojedini dijelovi su prevedene isjeckan mrkva, posipati solju, i dodao lovor i piment. Usitnjeni kupus rasporeðen na ovaj naèin, prièvr¹æen i napunjen na prednjem dijelu, fermentira se i zakiseli. Nakon zakiseljavanja glavni je sastojak bigosa, juha od kupusa i salata. Mandolina & nbsp; dobro radi u domovima Kongregacija prehrane, restorane, ili kao ruèni opreme u podruèju doma, gdje je svaki dan smo priliku da rasturati odgovarajuæe doze zelje za brzom potro¹njom. Kupus je biljka koja se bavi mnogim zdravstvenim bolestima. Primjer bi bio ako se spreèava anemiju, pobolj¹ava ukupnu imunitet tijela, a lijeèenje bolesti zglobova, kako bi se sprijeèilo oticanje. I takoðer pru¾a dobru kosu, nokte i ko¾u. Nedavna istra¾ivanja pokazuju da kupus ima svojstva koja sprjeèavaju razvoj raka reproduktivnog organa i kod ¾ena i mu¹karaca. Sok od kupusa posjeduje posebna svojstva koja ne samo da jaèa tijelo nego i pobolj¹ava apetit. Meðutim, mora se priznati da ljudi ne mogu ku¹ati ovo povræe. Ne mogu igrati dio koji pati od bolesti koje ne podnose o¹tre jela. & Nbsp; Za veliki dio stanovni¹tva steèena kupus Shredder mo¾e motivirati za èitanje br¾e razliku od kupusa na poèetnom izborniku. Toliko da ima ploda s niskim kalorijama.