Prijenos in vitro

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. Učinkovita krema protiv bora

In vitro oplodnja ukljuèuje kombinaciju jajne stanice i sperme izvan ¾enskog tijela. Za uklanjanje in vitro, parovi mogu koristiti parove koji su u braku ili u neformalnim pokretima.Indikacije za in vitro su:1. smanjene parametre sperme (bez obzira na razlog,2. nemoguænost izazivanja ovulacije,3. opstrukcija jajovoda,4. endometrioza,5. neuspjeh s drugim oblicima pomagane reprodukcije,6. nemoguænost utvrðivanja uzroka neplodnosti.Jedna od najzdravijih klinika za neplodnost u Poljskoj je In vitro Krakovska klinika.Tijek lijeèenja podijeljen je u nekoliko faza.Prvi posjet je neophodan za oba partnera, potrebno je provesti cjelovitu medicinsku dokumentaciju lijeèenja neplodnosti. U takvom posjetu provode se medicinski upitnik i ¾enski pregled. Èovjek dobiva uputnicu za detaljno pretra¾ivanje.U kasnijim posjetima lijeènik, na temelju rezultata istra¾ivanja, odabire tehniku oplodnje in vitro. Ako mu je potrebna ta stavka, mora naruèiti daljnje detaljno iskustvo.U daljnjem dijelu ¾ene treba znati hormonsku stimulaciju. Kraj toga je poveæanje broja zrelih jajnih stanica. Lijeènik nareðuje ultrazvuk i pokuse, sadr¾aj tih uèinaka odreðuje se datumom prikupljanja jajnih stanica za in vitro oplodnju.U dogovorenom roku, pacijent komunicira s klinikom zbog nedostatka. Traje neko vrijeme pod anestezijom. A partner takoðer izvje¹æuje kliniku u smislu stavljanja sperme u vrlo pripremljen polo¾aj u klinici.U laboratoriju, ¹est od svih prikupljenih jajnih stanica koncentrira se sa spermom. Na taj naèin se embriji kreiraju na suvremen naèin.Gnojivani oociti nalaze se u inkubatoru gdje imaju idealne uvjete za rast.Jedan ili dva embrija se uzimaju za gnojidbu i poèinje u ¹upljini maternice tako da mogu gnijezditi tamo.Pacijent nakon oplodnje mora iæi mirnim naèinom ¾ivota. Takoðer se primjenjuje i seksualna apstinencija dok se ne provode testovi na trudnoæu. Nakon 12 dana pacijent se prijavljuje u kliniku u istra¾ivaèkom projektu koji odreðuje razinu HCG-a koji potvrðuje trudnoæu.