Obvezna regulacija blagajne

Sada, u njihovom vlastitom svijetu, postoje takvi propisi da èak i frizer, stomatolog ili kozmetièar mora biti u stanju upravljati blagajnom. Bez obzira, to jest, zabrane su prijateljske ili ne, morate kupiti takav ureðaj. U drugom sluèaju postoje neugodne posljedice u ulozi novèanih kazni ili plaæanje veæeg poreza. I svaki bi investitor trebao zalihe d¾epa. A ¹to æe biti savr¹ena fiskalna blagajna za razlièite vrste poduzetnika?

Jedna banka blagajnaNajpopularnija vrsta gotovine koja je danas dostupna na bliskom tr¾i¹tu je jednokratna blagajna. Takvi objekti imaju tendenciju da se pridr¾avaju drugih ureðaja, izmeðu ostalih, vaga, raèunala ili èitaèa koda. Na¾alost, kako bi bio prihod od postojeæeg standarda opreme, neophodan je gotovinski program namijenjen svakoj blagajni. Tako æe proæi neko vrijeme kada æe novi standardi i organizacije iz nekoliko popularnih proizvoðaèa namje¹taja moæi suraðivati s drugima. Stoga je vrijedno razmotriti da li zaista trebamo takve ponude - odgovarajuæa blagajna takoðer se lijeèi i bez njih, a time i manje.

izvor:

Prijenosne blagajneDruga vrsta blagajne su prijenosne blagajne. Njihov najveæi nedostatak je apsolutno moguænost no¹enja stana na teren. Takvu mobilnost cijenit æe taksisti, koji takoðer moraju imati blagajne. Pomoæu pomagala za blisku uporabu ovi objekti su napravljeni tako da mo¾ete uzeti u gotovo svim uvjetima. Visoke ili niske temperature, puno vlage - prijenosni ljudi moraju se nositi s trenutnim ljudima. Najèe¹æe se pripremaju od gume ili silikona, ¹to sprjeèava ne¾eljeno poplavljivanje unutarnjih sustava. Oklopni dizajn malo smanjuje kvalitetu uporabe, ali to je samo neznatna neugodnost s obzirom na opse¾nu prijenosnu uporabu.

Velike komercijalne trgovineZa odrasle maloprodajne objekte s vrlo bogatim dnevnim prometom, navedena rje¹enja nisu dovoljna. Zato su nastale sustavne blagajne. Oni su kompatibilni s raèunalom i drugim iznosima u stilu. I oni rukuju vanjskim ureðajima bez ikakvih problema. Najsuvremeniji modeli otvoreni na tr¾i¹tu su raèunalne blagajne. Tu je ista kombinacija raèunala i financijskog pisaèa. Najèe¹æe se nalaze u supermarketima, a njihova funkcionalnost ovisi o korisnom kori¹tenom programu.Za svakog poduzetnika, odgovarajuæa financijska blagajna stvorit æe ne¹to novo, pa je nemoguæe toèno odrediti koja je najljep¹a.